Komu pomagamy?

PSYCHOTERAPIA KRÓTKOTERMINOWA I DŁUGOTERMINOWA 

Dla pacjentów, którzy mają trudności w codziennym funkcjonowaniu w sferze emocjonalnej, społecznej, psychicznej, zawodowej. Pomagamy młodzieży oraz osobom dorosłym z zaburzeniami osobowości, myślami destrukcyjnymi oraz samobójczymi, depresją, OCD, zaburzeniami nastroju, snu, z niskim poczuciem własnej wartości, w kryzysie w związku/małżeństwie. Każdy pacjent decyduje się przy wsparciu psychoterapeuty na pracę nad wybranym celem/celami w określonym indywidualnie czasie.

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

• pomagamy: ludziom, którzy znaleźli się w kryzysie, poszukującym swojej drogi, potrzebującym zmian,
• osobom, które są zaniepokojone lub doznają krzywd związanych z nadużywaniem przez ich bliskich alkoholu, zażywaniem narkotyków bądź leków psychoaktywnych, uprawianiem hazardu, gier liczbowych i zakładów,
• dorosłym, którzy wychowali się w rodzinie dotkniętej nadużywaniem alkoholu bądź uzależnieniem jednego lub obojga rodziców i doświadczają trudności mogących mieć z tym związek,
• tym, których niepokój budzi to, że coraz częściej lub w coraz większych ilościach, czasem w sposób nieplanowany spożywają alkohol, leki lub uprawiają hazard, gry liczbowe lub zakłady, aby się uspokoić, oderwać od problemów, wypocząć, wyluzować lub zabawić, itp. ,
• kobietom i mężczyznom, którzy otrzymują od swoich rodzin, znajomych lub współpracowników sygnały, że z ich piciem, zażywaniem leków lub graniem jest coś nie tak, są przez nich nakłaniani lub zmuszani do ograniczenia lub zaprzestania picia, zażywania lub grania i chciałyby sprawdzić, czy te sygnały są uzasadnione,
• osobom, które starały się ograniczyć lub porzucić picie alkoholu, używanie leków lub uprawianie hazardu, ale dokonywane dotychczas próby kończyły się niepowodzeniem,
• uzależnionym, pragnącym zapobiec dalszemu rozwojowi choroby i nasileniu jej skutków, oraz nabywać umiejętności pozwalających prowadzić zdrowy i w pełni satysfakcjonujący tryb życia.