Mariola Najdek

Psychoterapia jest dla mnie nie tylko pracą, ale przede wszystkim pasją.
Poznając drugiego człowieka mam możliwość ujrzenia jego świata uczuciowego, duchowego, intelektualnego i fizycznego. Takie spotkanie dwóch osób bywa zazwyczaj kojące i leczące. Jest dla mnie ogromną wartością i wyróżnieniem, że mogę pracować z drugim człowiekiem na płaszczyźnie zaufania, gdzie często sprawy bardzo trudne do wypowiedzenia mają możliwość ujawniania się. Bycie w takiej relacji pozwala na wydobywanie nowych umiejętności i zdolności do radzenia sobie z trudami dnia codziennego. Podstawą mojej pracy psychoterapeutycznej jest pełna szacunku relacja Ja – Ty.

Od 20 lat jestem związana z pomocą osobom uzależnionym. Obecnie pracuję na Oddziale Leczenia
Uzależnień w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Ukończyłam Szkołę Instruktorów i Specjalistów
Terapii Uzależnień przy Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji w Broku. Pracuję w oparciu o nurt
psychoterapii poznawczo–behawioralnej, a także posługuję się wiedzą i technikami z podejścia
Gestalt, którą szkołę obecnie realizuje. W swojej edukacji nadal korzystam z wielu szkoleń co służy
poszerzaniu mojego warsztatu. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Niejednokrotnie
prowadziłam wolontariat w poradniach, fundacjach oraz ośrodkach leczenia uzależnień. Prowadzę
terapię osób uzależnionych od różnych substancji i zachowań, takich jak alkohol, narkotyki, hazard, a
także osób będących w relacji z osobami uzależnionymi.

Obecnie swoją ofertę poszerzyłam o Program Ograniczenia Picia oraz Redukcji szkód.

tel. 509 273 702 (na spotkania umawiam się indywidualnie)