Zofia Czerwińska

• Ukończyłam psychologię na specjalności seksuologia kliniczna i psychoterapia, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
• Jestem Specjalistą Psychoterapii Uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Obecnie kontynuuję naukę  w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz w Studium Dialogu Motywującego.
• Odbywam własną psychoterapię, uczestniczę w szkoleniach w celu rozwoju zawodowego, a swoją pracę poddaję superwizji.
• Doświadczenie zdobywałam m.in. w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Poznaniu oraz jako psycholog w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej i Telefonie Zaufania.
• Prowadzę zajęcia relaksacyjne, aktywizujące procesy poznawcze, a także warsztaty psychologiczne. W Pracowni Motywacji i Zmian prowadzę psychoterapię indywidualną oraz grupę wsparcia.
• W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, a także dbam o to aby rozmowie towarzyszyła atmosfera szacunku i akceptacji. Jestem terapeutką przyjazną osobom LGBT. Pomagam osobom uzależnionym oraz ich bliskim, dorosłym z zaburzeniami nastroju, depresją, brakiem samoakceptacji, cierpiącym z powodu samotności, szkodliwych nawyków, trudnych relacji, czującym, że ich życie nie wygląda tak jakby tego pragnęli.

Polski lingwista, Alfred Korzybski, powiedział „uważaj, co do siebie mówisz, bo może się okazać, że słuchasz”. To co mówimy do samych siebie, co myślimy przekłada się na skuteczność naszego działania. Obecnie coraz większą wagę przywiązujemy do naszej diety, ale wciąż zbyt mało uwagi zwracamy na to, czym karmimy nasze umysły, dlatego staram się nauczyć moich klientów ,,myślenia o myśleniu’’ (tzw. metapoznania), obserwacji własnych myśli.

• Mój telefon: 792-740-509, blog: https://zofiaczerwinska.wordpress.com/