Zofia Czerwińska

• Jestem psychologiem (spec. psychoterapia i seksuologia kliniczna) oraz Specjalistą Psychoterapii Uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyłam 1 stopień Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz  Studium Dialogu Motywującego. Naukę kontynuuję w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt. Uczestniczę w licznych szkoleniach w celu rozwoju zawodowego, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
• Doświadczenie zdobywałam m.in. w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Poznaniu oraz jako psycholog w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej i Telefonie Zaufania.
• Prowadzę zajęcia relaksacyjne, aktywizujące procesy poznawcze, a także warsztaty psychologiczne. W Pracowni Motywacji i Zmian prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych oraz grupę wsparcia.

W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, a także dbam o to aby rozmowie towarzyszyła atmosfera szacunku i akceptacji. Jestem terapeutką przyjazną osobom LGBT+.

Pomagam osobom uzależnionym oraz ich bliskim, dorosłym z zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami osobowości, brakiem samoakceptacji, motywacji, klientom cierpiącym z powodu samotności, myśli samobójczych, traum, lęków, szkodliwych nawyków, trudnych relacji, czującym, że ich życie nie wygląda tak jakby tego pragnęli. To co myślimy o samych sobie przekłada się na skuteczność naszego działania. Obecnie wciąż zbyt mało uwagi zwracamy na to, czym karmimy nasze umysły, dlatego staram się nauczyć moich klientów myślenia o myśleniu (tzw. metapoznania), obserwacji własnych myśli oraz wprowadzić do ich życia więcej uważności i spokoju.

,,Rozpoznanie jest początkiem wyzwolenia” (Tenzin Wangyal Rinpocze)

• Mój telefon: 792-740-509,

blog: https://zofiaczerwinska.wordpress.com/