Szkolenie dla terapeutów grupowych (maj-październik 2019)

Mamy przyjemność poinformować, że w naszej Pracowni już w maju rozpocznie się szkolenie finansowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ministerstwo Zdrowia.

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji specjalistów psychoterapii uzależnień w prowadzeniu terapii grupowej osób uzależnionych i ich bliskich,  zapoznanie z założeniami i wybranymi metodami psychoterapii grupowej w różnych podejściach terapeutycznych przydatnych w pracy z osobami uzależnionymi oraz naukę ich stosowania (optyka humanistyczno-doświadczeniowa, psychodynamiczna, analityczna, dialog motywujący).

Zajęcia poprowadzą specjaliści i superwizorzy terapii uzależnień, psychoterapeuci i superwizorzy psychoterapii: Ireneusz Kaczmarczyk – kierownik merytoryczny, Krzysztof Parusiński, Bożena Maciek-Haściło, Jarosław Banaszak – kierownik organizacyjny,  Piotr Bakuła, i inni.

Zagadnienia: Teorie psychoterapii grupowej i ich zastosowanie  w psychoterapii osób uzależnionych, współczesne koncepcje psychoterapeutyczne wykorzystywane w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami oraz ich zastosowanie w terapii grupowej, rola i zadania terapeuty grupowego.

Podstawy pracy szkoleniowej:

  1. Wiedza z zakresu poruszanych zagadnień, własne doświadczenia uczestników.
  2. Krótkie symulacje grupowych sesji, w zależności od specyfiki grupy i problemów uczestników, poszerzające repertuar oddziaływań.
  3. Elementy pracy superwizyjno – konsultacyjnej  w oparciu o własne doświadczenia pracy grupowej z pacjentami.
  4. Praca własna między modułami.
  5. Trening rozwojowy uczestników prowadzony metodami będącymi przedmiotem uczenia
  6. Praktyczne wykorzystanie dynamiki procesu szkoleniowego przez prowadzących.

Mamy nadzieję na wiele owocnych spotkań i cenny czas dla naszego rozwoju.