„Terapia uzależnień on-line” Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

Pracownia Motywacji i Zmian, działając na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza specjalistów psychoterapii uzależnień do udziału w szkoleniu „Terapia uzależnień on-line”, które poprowadzi zespół kierowany przez dr Ireneusza Kaczmarczyka.
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.
Do udziału w szkoleniu zakwalifikowanych zostanie 36 osób, które pracować będą w dwóch 18-osobowych grupach. Szkolenie dla I grupy odbędzie się w dniach 9-10 grudnia br., a dla II grupy w dniach 16-17 grudnia br. Zajęcia odbędą się na platformie Zoom w 18-osobowych grupach.
Osoby pragnące wziąć udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie do dnia 16 listopada br. ankiety zgłoszeniowej dostępnej pod linkiem: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdFAyfC4_S…/viewform…
Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby zatrudnione w poradniach leczenia uzależnień, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień) dotyczącą skutecznego prowadzenia psychoterapii i rehabilitacji uzależnień w warunkach pracy zdalnej (on-line).
Potwierdzeniem zakwalifikowania do udziału w projekcie będzie przesłane, na adres mailowy podany przez Osobę dokonującą zgłoszenia, zaproszenia do udziału w 45-minutowej rozmowie kwalifikacyjnej na platformie ZOOM i udział w tej rozmowie, w terminie poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia
Zapraszamy