Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień

08/06/2020

Ruszamy. Po dokonaniu zmian w harmonogramie szkolenia wymuszonych zagrożeniem epidemicznym i po stworzeniu warunków,  w których uczestnicy będą mogli czuć się bezpieczniej niż gdziekolwiek indziej, nareszcie rozpoczynamy nasze szkolenie.
Terminy naszych spotkań przedstawiają się następująco:
I Grupa: 23-25 lipiec, 10-11 wrzesień, 1-2 październik i 5-8 listopad.
II Grupa: 10-12 czerwiec, 12-13 wrzesień, 3-4 październik i 5-8 listopad.
Dziękujemy uczestnikom, za cierpliwe i wyrozumiałe zniesienie trudnego okresu oczekiwania na „konkrety”, które w końcu się materializują.