Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień – III edycja

17/04/2021


Pracownia Motywacji i Zmian w Poznaniu ogłasza nabór uczestników III edycji ”Szkolenia doskonalącego umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień” realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, ze środków Ministerstwa Zdrowia, będących w dyspozycji PARPA.
Celem szkolenia jest obok doskonalenia kompetencji, dostarczenie uczestnikom wiedzy o podstawowych zjawiskach pracy grupowej, zapoznanie z założeniami i wybranymi metodami psychoterapii grupowej w różnych podejściach terapeutycznych (humanistyczno – doświadczeniowym, psychodynamicznym i dialogu motywującym).
Wykłady, warsztaty i superwizje w ramach szkolenie prowadził będzie zespół pod kierunkiem dr Ireneusza Kaczmarczyka.
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz dwie pozycje książkowe dotyczące psychoterapii przydatne w pracy grupowej. Uczestnikom przysługują nieodpłatne noclegi (jeden nocleg na zjazdach
2-dniowych, dwa noclegi na zjazdach 3-dniowych) oraz posiłki i przerwy kawowe w trakcie zajęć. Koszty podróży ponoszą uczestnicy szkolenia.
Uczestnikami szkolenia mogą być specjaliści psychoterapii uzależnień oraz osoby będące w programie szkoleniowym w zakresie specjalistów psychoterapii uzależnień. Warsztat oparty jest o teorie, symulacje, a także doświadczenie grupowego procesu uczestników. Szkolenie jest przeznaczone dla 32 uczestników, pracujących w dwóch 16-osobowych grupach.
Zajęcia odbywać się będą w Poznaniu w następujących terminach:
GRUPA I :20 – 22 maja, 08-09 lipca, 06 – 08 sierpnia, 21-24 października (superwizja) 2021.
GRUPA II: 03-05 czerwca, 10-11 lipca, 16-18 września, 21-24 października (superwizja) 2021.
(Organizatorzy zastrzegają, iż w przypadku obostrzeń, część zajęć może odbywać się online)
Warunkiem przystąpienia do naboru jest wypełnienie do dnia 24 kwietnia 2021 kwestionariusza zgłoszeniowego zamieszczonego pod linkiem: www.profitest.pl/s/40308/kuHW5pLp  i dołączenie do niego skanu certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub zaświadczenia o statusie osoby w procesie certyfikacji.
Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby zatrudnione w placówkach leczenia uzależnienia stosujących grupowe formy terapii.
ZAPRASZAMY