Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień

08/06/2020

Mamy nadzieję, że choć z lekkim poślizgiem związanym z obowiązującymi w kwietniu ograniczeniami dot. spotkań i podróży, już 29 maja rozpoczniemy zajęcia II edycji szkolenia. Spośród ponad 100 ubiegających się o możliwość udziału w tym szkoleniu, ze względu na limit ilości miejsc, zostało zakwalifikowanych 40 specjalistów terapii uzależnień, którzy pracują z grupami w placówkach realizujących programy dla osób uzależnionych od alkoholu. Przygotowujemy się do zapewnienia niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa warunków odbywania zajęć, które wymagają osobistej obecności uczestników. Damy radę.