Dialog Motywujący w pracy grupowej w placówkach leczenia uzależnień