Ewa Główczyńska

Jestem psychologiem  (absolwentką UAM) i specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 2063).
Wiedzę z zakresu pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom zdobywałam w Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji w Broku (CARE Brok).
Nieustannie podnoszę swoje kompetencje podczas dodatkowych kursów, konferencji i szkoleń z zakresu pomagania.
Obecnie pracuję na Oddziale Leczenia Uzależnień w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu,  w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Koziegłowach oraz w Pracowni Motywacji i Zmian. Ważna jest dla mnie unikalność każdego człowieka i staram się dostosowywać sposób pracy do jego indywidualnych potrzeb. Pracuję zarówno indywidualnie jak i z grupami. Zapraszam na konsultację osoby zmagające się z którymś z poniższych problemów:
• Uzależnienie
• Bycie w relacji z osobą uzależnioną (bycie partnerem/ partnerką/ dorosłym dzieckiem osoby uzależnionej)
• Chęć ograniczenia ilości spożywanego alkoholu
• Kryzys związany z utratą osoby bliskiej, stabilności życiowej
• Trudne i niespodziewane wydarzenia życiowe
• Przemoc w rodzinie
W mojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa i poddaję ją regularnej superwizji.
Mój numer telefonu: 459-365-973