GRUPA TERAPEUTYCZNA

07/05/2022

Zapraszamy do udziału w pracach Grupy Terapeutycznej, która spotykać się będzie ponownie od 06 września br.
w Pracowni
 Motywacji i Zmian w Poznaniu przy ul. Wspólnej 27.

• Tworzona grupa przeznaczona jest dla osób, które chcą lepiej zrozumieć siebie, swoje relacje z innymi ludźmi, zachowania, które powodują ich kłopoty lub same w sobie stanowią problem. Grupa terapeutyczna jest bezpiecznym miejscem do pogłębionej refleksji, rozpoznania wewnętrznych konfliktów, nierozstrzygniętych dylematów i niezweryfikowanych założeń. Grupa to dobre miejsce do uzyskania ważnych informacji zwrotnych i zapoczątkowania zmian, które zaowocują w związkach, życiu osobistym i zawodowym.
• W proponowanej przez nas formule licząca 10-12 uczestników grupa, prowadzona przez parę terapeutów spotykać się będzie przez rok, na cotygodniowych sesjach, środy od godziny 18.30 -20.00.
• Prowadzącymi będą Estera Czachor i Jarosław Banaszak.
• Koszt udziału w jednym spotkaniu wynosi 100 zł.

• Aby uczestniczyć w terapii grupowej wymagane jest wcześniejsze doświadczenie psychoterapeutyczne. Może to być wcześniejsza psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa lub aktualne uczestnictwo w psychoterapii indywidualnej.
• Bycie w indywidualnym procesie psychoterapeutycznym z innym terapeutą nie koliduje z uczestnictwem w grupie.
• Rozpoczęcie pracy w grupie poprzedzone jest udziałem w indywidualnej 50-minutowej konsultacji z jednym z terapeutów prowadzących, której koszt wynosi 180 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach grupy proszone są o wysłanie sms-a o treści: proszę o kontakt w sprawie grupy pod nr nr telefonu 780-107-637 (Estera) lub 608 430 413 (Jarek). Zapraszamy