GRUPA WSPARCIA DLA PSYCHOLOGÓW, PSYCHOTERAPEUTÓW I TERAPEUTÓW

07/05/2022

 

Zapraszamy na grupę wsparcia dla terapeutów wszelkich modalności. Po prostu. W każdy 2 i 4 wtorek miesiąca od godziny 20.00 spotykamy się w Pracowni  Motywacji i Zmian w Poznaniu przy  ul Wspólnej 27..

Pozwólmy  sobie potrzebować siebie nawzajem.

Nie trzeba się umawiać, nie trzeba płacić. Trzeba tylko BYĆ.

Przyjdź, pobądźmy razem.