Dlaczego my?

W Pracowni Motywacji i Zmian w Poznaniu spotkasz się z terapeutami w różnym wieku i o różnych specjalizacjach oraz zawodowych zainteresowaniach. Każdy z nas jest gotowy  pomóc Tobie w polepszeniu codziennego funkcjonowania, rozwiązaniu wewnętrznych konfliktów, realizacji Twoich osobistych celów. Chcemy towarzyszyć Tobie w rozwoju i dokonywaniu życiowych zmian. Jesteśmy zespołem terapeutów humanistycznych, motywujących, poznawczo-behawioralnych oraz psychoterapeutów uzależnień.

Zapraszamy Ciebie do Pracowni Motywacji i Zmian jeśli:
•doświadczasz niepowodzeń w podejmowaniu, realizacji i utrzymywaniu zmian, które uznajesz za pożądane lub konieczne, nie jesteś zadowolony z tempa ich wdrażania  lub uzyskiwanych efektów,
• odczuwasz skutki przedłużającego się stresu w domu i w pracy, miewasz obsesyjne/natrętne myśli, masz poczucie, że jesteś więźniem własnych myśli lub wykonujesz czynności pod wpływem wewnętrznego przymusu,
• przeżywasz trudności w relacjach z ludźmi związane z nadmierną uległością lub agresją/napadami złości, masz obniżony nastrój, myśli autodestrukcyjne lub samobójcze,
• odczuwasz dyskomfort związany z nieprawidłowym postrzeganiem samego siebie, masz niskie poczucie własnej wartości, porównujesz się do innych, masz kłopoty z samoakceptacją,jesteś zaniepokojony sposobem lub częstotliwością w jakiej Ty lub bliska Tobie osoba używa substancji psychoaktywnych lub korzysta z zakupów, gier komputerowych, internetu, hazardu, seksu,
•wychowałeś się w rodzinie w której występował problem uzależnienia jednego lub obojga rodziców i doświadczasz obecnie trudności mogących mieć z tym związek,
• wcześniej starałeś się już ograniczyć/kontrolować destrukcyjne dla ciebie czynności, ale dokonywane dotychczas próby kończyły się niepowodzeniem,
• poszukujesz swojej tożsamości, orientacji seksualnej lub żyjesz w przekonaniu, że lepiej ją ukrywać przed innymi.
Zapraszamy na:
-terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, grupę wsparcia oraz grupy terapeutyczne