Marta Bartko

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 1615).

W pracy psychoterapeutycznej opieram się na poszerzaniu świadomości oraz autonomii w poszukiwaniu rozwiązań i dokonywaniu zmian. Prowadzę psychoterapię w nurcie Analizy Transakcyjnej, choć bliski jest mi też nurt psychodynamiczny.

Pracuję z osobami dorosłymi doświadczającymi cierpienia w różnych obszarach życia, szczególnie w relacjach z innymi i samym sobą. Towarzyszę też ludziom problemowo używającym substancji, a także tym, którzy źródeł swoich trudności upatrują w funkcjonowaniu w rodzinie z problemem alkoholowym.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w ambulatoryjnych ośrodkach zdrowia psychicznego i uzależnień, stacjonarnym ośrodku Leczenia Uzależnień w Charcicach, Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych oraz prywatnym gabinecie prowadząc grupy psychoterapeutyczne, warsztatowe i psychoterapię indywidualną. W początkach działania Pracowni Motywacji i Zmian realizowałam liczne projekty terapeutyczne.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej oraz międzynarodowego European Assosiation for Tansactional Analysis (EATA). Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym EATA, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Najważniejsze kwalifikacje:

– studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna i psychologia zdrowia i choroby),
– czteroletnia Szkoła Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej w Poznaniu przygotowująca do międzynarodowej certyfikacji,
– dwuletnie Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie,
– dwuletnie Studium Dialogu Motywującego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej.

kontakt telefoniczny: 512 346 542 (jeśli nie odbieram proszę o sms)