Estera Czachor

Jestem psycholożką, specjalistką psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 1732).
Swoją wiedzę w zakresie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym oraz ich bliskim zdobyłam na Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz na licznych specjalistycznych szkoleniach.
Praktykowałam w Poradniach Leczenia Uzależnień gdzie prowadziłam grupy terapeutyczne, psychoedukacyjne, warsztaty umiejętności interpersonalnych oraz psychoterapię indywidualną Obecnie pracuję na Oddziale Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Posiadam również doświadczenie w pracy terapeutycznej z młodzieżą, pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.
Od początku swojej pracy zawodowej jestem związana z Pracownią Motywacji i Zmian oraz zespołem specjalistów którzy ją współtworzą. W pracowni prowadziłam grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży (uzależnionych oraz ich bliskich i rodzin).
W swojej pracy zawodowej kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa a swoją praktykę poddaje regularnej superwizji. Dbam o indywidualne podejście do każdego pacjenta oraz o atmosferę szacunku i akceptacji.

Mój numer telefonu 780-107-637.
Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby poszukujące pomocy.