Anna Felman

Pracuję w myśl idei, że osoba, która przychodzi po pomoc ma w swoim zasobie również możliwość wyjścia poza swoje cierpienie i rozwiązania doświadczanych trudności. We dwoje takiej możliwości poszukujemy. Krok po kroku. Z zaangażowaniem i w odpowiednim tempie. Ramą dla tych poszukiwań jest kontakt, relacja, która buduje się poprzez wspólne zaangażowanie i żywą wymianę.

To na co zwracam uwagę w pracy to relacja oraz pojawiające się uczucia. Bliższe ich poznawanie powoduje odzyskiwanie kontaktu ze sobą i lepsze rozumienie wewnętrznych procesów. Sprzyja to integracji pacjenta/klienta a to powoduje większą spójność wewnętrzną i zwiększa poczucie oparcia w sobie. Przekłada się to na wzrost poczucia wpływu w różnych dziedzinach swojego życia.

Moje kierunki myślenia o człowieku głęboko związane są z podejściem humanistycznym, w którym człowiek i jego człowieczeństwo jest uszanowane z wszelkimi jego przejawami (wykluczając jawną przemoc i agresję). Z ciekawością poznaję indywidualność każdej z osób.

Czekam na Ciebie w sytuacji, gdy:
– doświadczasz kryzysu,
– doświadczasz silnych i trudnych uczuć,
– cierpisz na zaburzenia nastroju,
– cierpisz z powodu chronicznego wstydu,
– znajdujesz się w sytuacji żałoby, straty,
– doświadczasz trudności w relacjach,
– poszukujesz wsparcia w procesie rozwijania własnych kompetencji rodzicielskich,
– chcesz poszerzać kontakt z własnym doświadczeniem, szukasz rozwoju i lepszej jakości życia.

Z wykształcenia jestem psychoterapeutą (Instytut Terapii Gestalt w Krakowie, obecnie Instytut Gestalt, nr certyfikatu 335), a także psychologiem (UAM Poznań). Pięcioletnie studia oraz czteroletnie szkolenie w zakresie prowadzenia psychoterapii pozwoliło mi zdobyć podstawę wiedzy w delikatnej materii pomocy ludziom w ich trudnościach. Nadal poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w specjalistycznych warsztatach, szkoleniach oraz poddając swoją pracę regularnej superwizji.
Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w instytucjach publicznych wspierających rodziny w kryzysie jak również pomagających dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Od ponad 8 lat prowadzę indywidualną praktykę psychoterapeutyczną, jak również współpracuję z poradnią zdrowia psychicznego. Lubię swoją pracę. Poszukuję inspiracji, ciekawych spotkań. Szkolę się.

kontakt telefoniczny: 609318831 (Jeśli nie odbiorę, oddzwonię.)