Jarosław Banaszak

• Specjalizuję się w pracy z osobami, które mimo podejmowanych wysiłków, nie przeprowadzają pożądanych lub koniecznych w ich życiu zmian. Pracuję z Klientami indywidualnymi, parami oraz grupami terapeutycznymi, psychoedukacyjnymi, warsztatowymi i motywującymi.
• Jestem Trenerem Warsztatu rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Trenerem Dialogu Motywującego.
• Posiadam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych nr 711 oraz Certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej nr 18
• Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studia podyplomowe na kierunku Profilaktyka Uzależnień Uniwersytetu Łódzkiego.
• Jestem Absolwentem Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Studium Terapii Motywującej Akademii Motywacji i Zmian w Warszawie.
• Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i członkiem MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).
• Prowadzę szkolenia dla lekarzy, psychologów i psychoterapeutów, a także trenerów, pedagogów, nauczycieli i pracowników pomocy społecznej.
• Byłem ekspertem w międzynarodowym projekcie BaltCityPrevention.
• Posiadam wieloletnie doświadczenie wyniesione z pracy w stacjonarnych i ambulatoryjnych podmiotach leczniczych.  Aktualnie kieruję Pracownią Motywacji i Zmian w Poznaniu oraz uczestniczę, jako koordynator i realizator w projektach  Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 .
• W pracy kieruję się zasadami poradnictwa psychologicznego i psychoterapii zawartymi w: Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa, stworzonym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty, stworzonym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
• Mój telefon: 608 430 413 (jeśli nie odbieram natychmiast – oddzwaniam)
• Godziny pracy i możliwość umówienia wizyty pod adresem: https://www.znanylekarz.pl/jaroslaw-banaszak-2/psychoterapeuta-terapeuta/poznan