Jarosław Banaszak

Specjalizuję się w pracy z osobami, które mimo podejmowanych wysiłków, nie przeprowadzają pożądanych lub koniecznych w ich życiu zmian. Pracuję z Klientami indywidualnymi, parami oraz grupami terapeutycznymi, psychoedukacyjnymi, warsztatowymi i motywującymi.
Jestem Trenerem Warsztatu rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Trenerem Dialogu Motywującego.

Posiadam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr 711 oraz Certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej nr 18.

Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studia podyplomowe na kierunku Profilaktyka Uzależnień Uniwersytetu Łódzkiego.
Jestem Absolwentem Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Studium Terapii Motywującej Akademii Motywacji i Zmian w Warszawie.

Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i członkiem MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).
Prowadzę szkolenia dla lekarzy, psychologów i psychoterapeutów, a także trenerów, pedagogów, nauczycieli i pracowników pomocy społecznej.
Byłem ekspertem w międzynarodowym projekcie BaltCityPrevention.

Posiadam wieloletnie doświadczenie wyniesione z pracy w stacjonarnych i ambulatoryjnych podmiotach leczniczych.  Aktualnie kieruję Pracownią Motywacji i Zmian w Poznaniu oraz uczestniczę, jako koordynator i realizator w projektach  Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 .
W pracy kieruję się zasadami poradnictwa psychologicznego i psychoterapii zawartymi w: Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa, stworzonym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty, stworzonym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Kontakt telefoniczny: 608 430 413 (jeśli nie odbieram – napisz sms-a, odpiszę lub oddzwonię).

Od 1 września 2023 roku koszt 50-minutowej wizyty indywidualnej wynosi 220,00 zł, a 80-minutowej konsultacji rodzinnej lub par 300,00 zł