Psycholożka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, specjalność: psychologia kliniczna
Certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień SP/0480/2010
Psychoterapeutka w procesie szkolenia w Szkole Terapii Poznawczo – Behawioralnej na
Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS
W pracy jest mi bliska terapia schematów, techniki doświadczeniowe oraz inne elementy podejścia
poznawczo – behawioralnego.
Pracuję z osobami, które doświadczają trudności i cierpienia, są w trakcie zmiany albo jej pragną,
staram się aktywnie towarzyszyć pacjentowi w jej tworzeniu. Pracuję z osobami dorosłymi:
osobami z zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami osobowości, przeżywającymi lęk,
będącymi w trudnej relacji, osobami uzależnionymi od substancji i/lub czynności, i ich bliskimi.
To, co w kontakcie indywidualnym cenię najbardziej to towarzyszenie we wzrastaniu.
Zapraszam również osoby ze społeczności LGBTQ
Z uważnością przyglądam się różnorodności i unikalności doświadczenia każdego z nas.
Wcześniej pracowałam w:
Ośrodek dla Osób Uzależnionych „Nowy Dworek”,
Zakład Leczenia Uzależnień Charcice,
Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Śródka – Rataje,
Centrum Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień AUTONOMIA
Mój telefon: 600 966 602