Piotr Cholerzyński

* Jestem psychoterapeutą humanistycznym, terapeutą uzależnień i współuzależnień, psychoterapeutą dzieci i młodzieży.

* Jestem superwizorem terapii uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)

* Ukończyłem studia Socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Specjalizowałem się w problemach terapii i rozwiązywaniu konfliktów. Ukończyłem Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Uzyskałem Certyfikat PARPA o numerze 580.
* Ukończyłem czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie. Ukończyłem również Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji. Uczestniczyłem w wielu kursach i szkoleniach z zakresu psychoterapii osób dorosłych, dzieci i młodzieży, DDA, uzależnień i problemów rodzin osób uzależnionych.
* Jestem członkiem nadzwyczajnym sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr ew. 2899

* Swoją pracę poddaje stałej, comiesięcznej superwizji, co jest wymogiem w pracy psychoterapeutycznej. Od wielu lat pracuję w Zakładzie Leczenia Uzależnień – Charcice, współpracuję również z przychodnią Medlux w Przeźmierowie.   W Pracowni Motywacji i Zmian prowadzę grupy terapeutyczne, grupę wsparcia oraz terapię indywidualną.

* Jako superwizor, pomagam innym terapeutom uzależnień w rozumieniu problemów pojawiających w trakcie ich pracy.

Jestem żonaty, mam trójkę dzieci.

Jako psychoterapeuta oferuję psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży w zakresie:
– problemów emocjonalnych wynikłych z przedłużającego się stresu w domu i w pracy, szkole w przeszłości i obecnie;
– problemów emocjonalnych powstałych w wyniku uciążliwej presji środowiska;
– zakłóceń relacji z innymi ludźmi, w tym problemów z uległością i agresją oraz kłopotów z niezrozumieniem innych i przez innych;
– dyskomfortu i zaburzeń płynących z niezrozumienia i braku akceptacji siebie samego, w tym z nieadekwatnego poczucia wartości (np. naprzemiennie wysokiego i niskiego);
– problemów z podejmowaniem decyzji: od małych decyzji do stanowiących punkt zwrotny w życiu;
– terapii uzależnień od alkoholu, hazardu, narkotyków i innych uzależnień na poziomie podstawowym i pogłębionym. Oraz powikłań emocjonalnych związanych ze skutkami uzależnienia;
– terapii DDA osób współuzależnionych jak również poddanych wpływowi osób uzależnionych;
– terapii osób określających się jako poszukujące swojej tożsamości bądź żyjących pod presją „konieczności” zatajania swojej tożsamości;
– terapii zaburzeń lękowych i depresji;

•Mój telefon służbowy do dyspozycji klientów: 501 958 513
•Godziny pracy: umawiam się indywidualnie na każde spotkanie