Aktualnie w Pracowni Motywacji i Zmian:

  • Terapia indywidualna osób dorosłych, młodzieży, par)
  • Otwarta grupa wsparcia dla osób z zachowaniami, które utrudniają ich codziennie funkcjonowanie (nieodpłatnie)
  • Warsztaty tematyczne

Oferujemy:

• Konsultacja lub sesje diagnostyczne, czyli pierwsza wizyta lub cykl spotkań (2-3) służące zorientowaniu się w zapotrzebowaniu klienta, zdiagnozowaniu jego problemów i dobraniu odpowiedniej formy pomocy.
• Interwencja kryzysowa, polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania.
• Psychoterapia indywidualna są to cykliczne, najczęściej cotygodniowe, ok. 50-minutowe spotkania z terapeutą. Psychoterapia w odróżnieniu od konsultacji lub interwencji kryzysowej jest procesem, który poza doraźną pomocą służy osiąganiu głębszej zmiany w całościowym funkcjonowaniu pacjenta.
• Psychoterapia grupowa – cykliczne (najczęściej raz w tygodniu przez 9 -12 m-cy ) trwające 90 -120 minut spotkania w grupach (maksymalnie 12-15 osobowych). Grupy osób, pracują pod kierunkiem terapeuty nad wnoszonymi przez pacjentów problemami Jedno spotkanie trwa do 1,5 godziny. Oprócz realizacji indywidualnych celów pacjenta terapia grupowa służy poznawaniu i doskonaleniu kompetencji w obszarach dotyczących pogłębienia samoświadomości, poznania funkcjonowania w relacji z drugą osobą oraz analizie funkcjonowania w grupie.
• Sesje psychoedukacji – ich celem jest praca nad zrozumienie przez pacjenta swoich problemów, które wzmocni jego mocne strony i własne zasoby w radzeniu sobie z nimi.
• Warsztaty, treningi – to sesje grupowe poświęcone poznawaniu i ćwiczeniu nowych umiejętności.
• Grupy wsparcia to spotkania ludzi o podobnych problemach, zmuszonych do radzenia sobie z podobnymi trudnościami życiowymi. Cykl spotkań trwa 12 tygodni, zgodnie z zapotrzebowaniem grupy może zostać przedłużony. Grupa spotyka się raz w tygodniu i liczy od 6 do 12 osób. Spotkanie trwa od 1 do 1,5 godziny. Dni i godziny spotkań zostają ustalone telefonicznie lub mailowo.

Zasady płatności

Prosimy o potwierdzenie pierwszej wizyty na dzień przed jej planowanym terminem.
Jeśli nie mogą Państwo dotrzeć na umówione spotkanie, prosimy o jego wcześniejsze odwołanie.

Jeśli sesja nie zostanie odwołana na 24 godzin przed planowanym terminem, prosimy o uiszczenie całej należnej opłaty. 

Ceny ustalane są indywidualnie przez terapeutów w zależności od rodzaju kontraktu za:
• Konsultacja lub sesje diagnostyczne: 180–220 zł
• Interwencja kryzysowa: 180–220 zł
• Psychoterapia indywidualna: 180-220 zł
• Terapia par: 250 – 350  zł
• Grupy wsparcia: 100 – 150 zł
Podane ceny dotyczą jednego spotkania.