Paulina Beneturska

Jestem psycholożką, psychoterapeutką Analizy Transakcyjnej i certyfikowaną specjalistką  psychoterapii uzależnień Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a także czteroletnią Szkołę Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej prowadzoną przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu. Aktywnie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. 

Pracuję w podejściu Analizy Transakcyjnej, która jest koncepcją osobowości człowieka, jego zachowań i interakcji międzyludzkich. W pracy terapeutycznej bliskie jest mi również podejście humanistyczno – doświadczeniowe, dlatego też, rozpoczęłam Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie. 

Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi zdobywałam prowadząc terapię indywidualną oraz grupową w Poradniach Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu. 

Psychoterapię rozumiem jako towarzyszenie osobom, które pragną poprawy jakości życia, lepszego poznania i zrozumienia siebie oraz swojego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi. Jest to dla mnie droga, która prowadzi do odzyskania wewnętrznej równowagi. W pracy terapeutycznej najważniejsza jest dla mnie relacja z drugą osobą, empatia, autentyczność oraz zaufanie. Wierzę, że w bezpiecznych warunkach wzajemnego szacunku, akceptacji i otwartości człowiek nabiera odwagi do swobodnego i otwartego mówienia o sobie, o aktualnie przeżywanych trudnościach, emocjach, potrzebach i nadziejach. W procesie psychoterapii wspieram oraz towarzyszę drugiej osobie w zmianie i realizacji osobistego celu terapii. 

Pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa, a swoją pracę poddaję stałej superwizji.

kontakt mailowy: pbeneturska@gmail.com
kontakt telefoniczny: 695 700 776