Praca z traumatycznymi doświadczeniami w terapii osób uzależnionych

Szkolenie adresowane jest do specjalistów psychoterapii uzależnień i osób w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, zwłaszcza zatrudnionych w placówkach leczenia uzależnień, których pacjentami są osoby, u których w trakcie terapii ujawniania ją się skutki traumatycznych doświadczeń.
Kierownikiem merytorycznym szkolenie jest dr Ireneusz Kaczmarczyk.
|Osobą prowadzącą nabór i rozmowy konsultacyjne z uczestnikami będzie Jarosław Banaszak.
Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w Pracowni Motywacji i Zmian Poznaniu; I zjazd 1-3 grudnia 2022, II zjazd 9-11 grudnia 2022.
Rozmowy konsultacyjne dla uczestników zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu przewidziane są w dniach 19 i 20 listopada br.
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Uczestnicy mają ponadto zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania szkolenia.
Osoby pragnące uczestniczyć w szkoleniu prosimy o wypełnienie do dnia 10 listopada br. ankiety zgłoszeniowej, dostępnej na platformie PROFITEST, pod linkiem: www.profitest.pl/s/50124/NPrnWqNx

Zapraszamy