Zasady płatności

Prosimy o potwierdzenie pierwszej wizyty na dzień przed jej planowanym terminem.
Jeśli nie mogą Państwo dotrzeć na umówione spotkanie, prosimy o jego wcześniejsze odwołanie.

Jeśli sesja nie zostanie odwołana na 24 godzin przed planowanym terminem, prosimy o uiszczenie całej należnej opłaty. 

Ceny ustalane są indywidualnie przez terapeutów w zależności od rodzaju kontraktu za;
• Konsultacja lub sesje diagnostyczne: 120–180 zł
• Interwencja kryzysowa: 120–180 zł
• Psychoterapia indywidualna: 120-180 zł
• Terapia par: 150 – 200  zł
• Grupy wsparcia: nieodpłatne
Podane ceny dotyczą jednego spotkania.
W szczególnych przypadkach, opłaty mogą ulec zmianie.