Dla bezpieczeństwa osób przebywających w Pracowni Motywacji i Zmian, obiekt jest całodobowo monitorowany, a jego obraz jest utrwalany i przechowywany 30 dni, po czym bezpowrotnie jest kasowany.
Monitoringiem objęta jest poczekalnia oraz teren przed wejściem do obiektu.

Umawiając się na wizytę i przebywając na terenie ww. obiektu akceptują Państwo utrwalanie swojego wizerunku i przechowywanie go 30 dni w miejscu niedostępnym osobom postronnym.