Bezpłatana grupa wsparcia we wtorki

30/12/2019

Uwaga! W naszej Pracowni, w każdy wtorek o godzinie 18:00, zapraszamy na nieodpłatną grupę wsparcia, będącą kontynuacją półrocznej grupy, otwartej na nowych uczestników. Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe, doświadczające problemów w codziennym funkcjonowaniu. Grupa wsparcia, umożliwia pracę nad indywidualnymi celami każdego uczestnika i zwiększenie kompetencji w różnych obszarach życia. Uczestnicy poprzez wgląd we własne funkcjonowanie i pracę wykorzystującą dynamikę relacji społecznych na grupie, będą mogli poszerzyć świadomość działania swoich schematów funkcjonowania i skutecznie radzić sobie z problemami wynikającymi z ich podtrzymywania. Propozycja kierowana jest zarówno do osób, które chcą kontynuować rozpoczętą wcześniej pracę, jak i do tych, którzy do tej pory nie poszukiwali jeszcze żadnej pomocy.Siłą tego typu grupy jest wzajemna akceptacja i empatia, możliwość przyjrzenia się swoim problemom z nowych perspektyw oraz podobieństwo uczestników.
Numery telefonów do prowadzących:
Piotr Cholerzyński: 501 958 513
Zofia Czerwińska: 792 740 509