Marta Bartko

• Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień (cert. nr 1615), psychoterapeuta w procesie szkolenia.
• Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność psychologia kliniczna) oraz Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.
• Posiada certyfikat TA 101 (akredytowany przez EATA i ITAA). Swoje kompetencje rozwija w Szkole Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej prowadzonej przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.
• Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową oraz warsztaty rozwoju osobistego i zajęcia profilaktyczne.
• Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży i pracy w ambulatoryjnych i stacjonarnych placówkach leczenia uzależnień i współuzależnień oraz w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych.
• Ukończyła wiele szkoleń z zakresu psychoterapii, terapii uzależnień i Dialogu Motywującego. Prowadziła warsztaty dla grup zawodowych takich jak nauczyciele, kuratorzy i pracownicy socjalni.

W Pracowni Motywacji i Zmian prowadzi grupę terapeutyczną oraz psychoterapię indywidualną.

• Mój telefon: 793-783-215