Estera Czachor

• Swoją pomoc psychoterapeutyczną oferuję młodzieży oraz osobom dorosłym.
• Jestem certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień.
• Studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby ukończyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
• Jestem Absolwentką Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ciągle poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach z zakresu pomocy psychoterapeutycznej oraz doskonalę umiejętności w stosowaniu Dialogu Motywującego.
• Od czerwca 2012 roku zdobywam doświadczenie w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień na placu Kolegiackim w Poznaniu.
• Od 2008 roku pracuję w Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej w Swarzędzu, gdzie obecnie prowadzę indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat oraz poradnictwo dla rodziców. W Pracowni Motywacji i Zmian prowadzę grupę terapeutyczną dla osób współuzależnionych oraz psychoterapię indywidualną.
• W pracy kieruję się zasadami poradnictwa psychologicznego i psychoterapii zawartymi w: Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa, stworzonym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty, stworzonym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
• Mój telefon: 780-107-637