Jarosław Banaszak

• Specjalizuję się w pracy z osobami, które mimo podejmowanych wysiłków, nie przeprowadzają pożądanych lub koniecznych w ich życiu zmian. Pracuję z Klientami indywidualnymi, parami oraz grupami terapeutycznymi, psychoedukacyjnymi, warsztatowymi i motywującymi.
• Jestem Trenerem Dialogu Motywującego i Terapeutą Motywującym oraz Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. Posiadam Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr 711 oraz Certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej nr 18
• Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studia podyplomowe na kierunku Profilaktyka Uzależnień Uniwersytetu Łódzkiego.
• Jestem Absolwentem Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Studium Terapii Motywującej Akademii Motywacji i Zmian w Warszawie.
• Jestem członkiem MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Prowadzę szkolenia dla lekarzy, psychologów i psychoterapeutów, a także trenerów, pedagogów, nauczycieli i pracowników pomocy społecznej. Jestem ekspertem w międzynarodowym projekcie BaltCityPrevention.
• Jako terapeuta pracowałem w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach i Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Śremie . Aktualnie kieruję Pracownią Motywacji i Zmian w Poznaniu oraz uczestniczę, jako koordynator i realizator w projektach szkoleniowych i programach leczniczych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 .
• W pracy kieruję się zasadami poradnictwa psychologicznego i psychoterapii zawartymi w: Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa, stworzonym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty, stworzonym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
• Mój telefon: 608 430 413 (jeśli nie odbieram natychmiast – oddzwaniam)
• Godziny pracy:
poniedziałek, 9.00 – 12.00
wtorek, 9.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00
środa, 9.00 – 14.00 i 16.00 – 18.00