Zofia Stołowska

Mgr resocjalizacji,  pedagog,  specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 2040). Jestem absolwentką resocjalizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyłam też Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej . W CARE Brok ukończyłam Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień. Ukończyłam także liczne szkolenia specjalistyczne z zakresu psychoterapii uzależnień.

Pracuję z dorosłymi  osobami, które pomimo podejmowanych prób, mają trudność z ograniczaniem lub całkowitym zaprzestaniem używania alkoholu bądź innych substancji psychoaktywnych lub zachowań.  Prowadzę też terapię dla osób z rodzin z problemem uzależnienia oraz par.

Od wielu lat towarzyszę pacjentom w zdrowieniu. Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi zdobywałam min. koordynując  prace Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Szpitalu w Puszczykowie. Odbywałam też staże i wolontariaty  w poradniach uzależnień. Pracowałam w WCZP PLU „Katharsis” w Poznaniu oraz w Ośrodku Uzależnień w Skórzewie. Nadal pracuję w Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Śremie. Towarzyszę pacjentom oferując profesjonalną pomoc w zmianie. Swoją pracę poddaję superwizji.

W pracy  stosuję podejście integracyjne.  Bliskie jest mi myślenie psychodynamiczne  ale też humanistyczno – doświadczeniowe. Kieruję się zasadami Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień. Dbam też , aby spotkanie odbywało się w atmosferze szacunku i akceptacji.

kontakt telefoniczny: 602 711 288 (Umawiam się indywidualnie na każde spotkanie, jeśli nie odbiorę telefonu- proszę o sms, na pewno oddzwonię.)