Rafał Rytwiński

– Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień SP/1459/2018
– Certyfikowany realizator Programu CANDIS – krótkoterminowej terapii dla problemowych użytkowników konopi
– Psychoterapeuta w procesie szkolenia w Ośrodku INTRA

W pracy jest mi bliskie podejście integracyjne – humanistyczno-doświadczeniowe, korzystam także z nurtu terapii behawioralno-poznawczej. Pomagam w problemach i kryzysach wynikających z używania substancji psychoaktywnych, oraz zaburzenia zachowań. Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi, członkami rodzin osób doznających kryzysu oraz parami.

Poza Pracownią Motywacji i Zmian pracuję w:
– Poradni Zdrowia Psychicznego TERMEDICA w Poznaniu
– Poradni MONAR-u w Poznaniu
– Poradni Leczenia Uzależnień i Wspóluzależnienia w Śremie

kontakt telefoniczny: 789 240 559