Rafał Rytwiński

-Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień SP/1459/2018
-Certyfikowany realizator Programu CANDIS – krótkoterminowej terapii dla problemowych użytkowników konopi
-Psychoterapeuta w procesie szkolenia w Ośrodku INTRA
W pracy jest mi bliskie podejście integracyjne – humanistyczno-doświadczeniowe, korzystam także z nurtu terapii behawioralno-poznawczej.
Pomagam w problemach i kryzysach wynikających z używania substancji psychoaktywnych, oraz zaburzenia zachowań.
Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi, członkami rodzin osób doznających kryzysu oraz parami.
Poza Pracownią Motywacji i Zmian pracuję w:
Poradni Zdrowia Psychicznego TERMEDICA w Poznaniu
Poradni MONAR-u w Poznaniu
Poradni Leczenia Uzależnień i Wspóluzależnienia w Śremie
Mój telefon: 789 240 559