Tomasz Banaszak

Jestem certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień, certyfikowanym Specjalistą w dziedzinie uzależnień oraz osobą będącą w Szkole Psychoterapii Humanistycznej w warszawskim Ośrodku INTRA. Pracuję z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności w codziennym funkcjonowaniu, będącymi w kryzysie, ale także z osobami, którym trudno wprowadzać zmiany w życiu lub ich rezultaty nie są satysfakcjonujące. Podczas wspólnych spotkań staram się podążać za Klientem, jego oczekiwaniami, pomagam je urealniać i skupiać się na zasobach, które każdy posiada, lecz w trudnych życiowych sytuacjach są one czasem trudne do dostrzeżenia.
W prowadzonej terapii bliskie jest mi podejście humanistyczno – doświadczeniowe oraz Dialog Motywujący.

Jestem absolwentem akredytowanego Studium Psychoterapii Uzależnień przy Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu, jak i Studium Dialogu Motywującego, podejścia które znajduje zastosowanie w szeroko rozumianej psychoterapii na świecie. Obecnie szkolę się w profesjonalnej, akredytowanej Szkole Psychoterapii Humanistycznej INTRA w Warszawie.

W kadencji 2020-2022 byłem Przewodniczącym Komisji Naukowo-Dydaktycznej w Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej.
Swoje doświadczenie zdobywałem m.in. w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach, gdzie prowadziłem psychoterapię indywidualną oraz grupową jak
i na licznych stażach klinicznych.

Swoją pracę zawodową poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Pani Bożeny Maciek-Haściło, a w pracy przestrzegam zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzę terapię w języku polskim oraz niemieckim.

koszt 50-minutowej wizyty indywidualnej wynosi 250,00 zł

kontakt mailowy: t.banaszak.pmiz@gmail.com
kontakt telefoniczny: 501 510 310 (jeśli nie odbieram – proszę o sms-a, odpiszę lub oddzwonię)